Skip to main content

តើ ច្បាប់ ជម្រើស នៃការ ជ្រើសរើស របស់ អ្នកបោះឆ្នោត មានអត្ថន័យយ៉ាងណា ចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ?